Şartlar & Koşullar

www.kapi-giydirme.com internet sitesine girmeniz ve/veya işbu internet sitelerini kullanmanız aşağıdaki şart ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

www.kapi-giydirme.com internet sitesine girmeniz ve/veya işbu internet sitelerini ve/veya işbu internet sitelerindeki bilgileri kullanmanızdan kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun www.kapi-giydirme.com, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

www.kapi-giydirme.com hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman işbu internet sitelerinde yer alan her türlü bilgiyi değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir, verdiği hizmetleri dilediği zaman sonlandırabilir.

İşbu internet sitelerinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar www.kapi-giydirme.com mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar, içerikler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. İşbu internet sitelerinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

İşbu internet sitelerindeki malzemeler ve dokümanlar hiç bir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

İşbu internet siteleri www.kapi-giydirme.com’un yönetiminde bulunmayan başkaca internet sitelerine bağlantı içerebilmekte olup, www.kapi-giydirme.com işbu bağlantılı internet siteleri ve bu sitelerdeki içeriklerden ve kullanıcıya ait bilgilerin korunmasından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

İşbu internet sitelerine ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitelerinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitelerinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

İşbu internet sitelerinde yer alan üyelik formu ve/veya dokümanlarda kişisel ve irtibat bilgileriniz ve gereği halinde mali bilgileriniz talep edilmektedir. Yukarıda bahsedilen bilgileriniz işbu internet sitelerinde yer alan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için bir kısım durumlarda sizinle irtibata geçebilmemiz ve üçüncü şahısların lojistik hizmetlerini www.kapi-giydirme.com adına yerine getirmeleri amacıyla kullanılmaktadır.

www.kapi-giydirme.com müşterilerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak veya kullanıcı sayısını arttırmak için gerekli tanıtım ve duyuruları yapmak için müşterilerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunurken kişisel bilgileri kullanabilir, bu bilgileri verdiği hizmetlerde birlikte çalıştığı yada işbirliği yaptığı kişi ve kurumlarla paylaşabilir. Bu bilgileri iyi niyet çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşabilir. Kullanıcı kendisi açısından maddi ve manevi önem arz eden bilgileri işbu sitelere kayıt olurken veya siteleri kullanırken www.kapi-giydirme.com ile paylaşmaktan imtina etmelidir. Kullanıcı kayıt ve kullanım esnasında www.kapi-giydirme.com ile paylaştığı bilgilerin maddi ve manevi açıdan “gizli bilgi” yada “ticari sır” kapsamında olmadığını, bu bilgilerin her hangi bir şekilde üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi halinde hiçbir maddi veya manevi tazminat talep etmeyeceğini işbu sözleşme ile kabul ve beyan eder.

www.kapi-giydirme.com kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.kapi-giydirme.com’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.kapi-giydirme.com’nin ve işbu internet sitelerinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

Kullanıcı herhangi bir şekilde www.kapi-giydirme.com’ye ait ticari değere sahip bir bilgiyi öğrenirse, bu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişilerle yada ticari bağlantı içinde olduğu kişi yada kurumlarla paylaşmayacağını, paylaşması halinde www.kapi-giydirme.com’nin uğrayacağı zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

www.kapi-giydirme.com işbu internet sitelerinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, işbu internet sitelerine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

www.kapi-giydirme.com işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin şart ve koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade eder.